Avís Legal

Per donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el propietari d’aquest lloc web – en endavant el prestador- posa a la disposició dels usuaris la següent informació:

 

Denominació Social: VINICOLA VILANOVINA, S.L.

Domicili Social: C/ ALBERT SALVANY I BELTRAN nº7 – 08800 – VILANOVA I LA GELTRÙ (BARCELONA)

NIF: B66471152

Correu electrònic: info@elcanceller.com

 

 

OBJECTE

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

VINICOLA VILANOVINA, S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol  tipus d’informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de fer preavís o posar en coneixement dels usuaris tals obligacions, entenent-se com a suficient, la publicació en el lloc web del prestador.

 

RESPONSABILITAT

VINICOLA VILANOVINA, S.L. s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada en el lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

VINICOLA VILANOVINA, S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant, i en compliment dels articles 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, en el seu cas, el bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas de que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que el notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per a que funcioni correctament. Malgrat tot, el prestador no descarta la possibilitat de que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés al lloc web.

Haurà de custodiar el seu nom d’usuari i contrasenya (“password”), no havent-les de comunicar a terceres persones, amb vista a suplantacions d’identitat o facilitació de dades no veraces o incorrectes.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

VINICOLA VILANOVINA, S.L. està profundament compromesa en el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el seu Reglament de Desenvolupament de la LOPD i el UE RGPD 679/2016, que podrà consultar en la seva POLÍTICA DE PRIVADESA.

L’únic punt de presa de dades de caràcter personal del lloc web és el formulari de contacte o alta en els serveis del prestador, la finalitat del qual és la de resoldre dubtes i qüestions que l’usuari desitgi formular o donar-se d’alta. La introducció de les dades en els formularis implica l’acceptació de l’usuari als tractament d’aquestes dades per part del prestador amb la finalitat de resoldre dubtes i la tramesa d’enviaments de comunicacions comercials electròniques.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent, a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del prestador o, en el seu cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per a la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de VINICOLA VILANOVINA, S.L. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos, responsables de qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Per a realitzar qualsevol observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic que apareix a l’inici d’aquest Avís Legal.

 

LLEI APLICABLE

Per a la realització de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats desenvolupades en el mateix, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts.