Política de privacitat

 1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

VINICOLA VILANOVINA, S.L., és el titular del lloc Web que Vostè visita, sent el Responsable del Tractament de les dades personals de l’Usuari, de manera que, en el tractament de les dades de caràcter personal, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades LOPD i RGPD, així com la normativa sobre Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), per la qual cosa es facilita la següent informació del tractament.

Aquesta política de privadesa estableix la forma i proporciona la informació necessària sobre la gestió i el tractament de les dades personals recollides en aquest lloc Web. L’Usuari haurà de llegir-la i acceptar-la abans de seguir en la mateixa.

 1. MENORS

Queda prohibit l’accés i l’ús d’aquest lloc Web als menors de 18 anys que no estiguin degudament autoritzats. VINICOLA VILANOVINA, S.L., entén que des del moment en que un menor accedeix a aquest lloc Web, aquest compta amb el permís dels pares, del/s tutor/s o del/s representant/s legal/s.

VINICOLA VILANOVINA, S.L. informa que existeixen programes informàtics per limitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

 1. ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES PERSONALS

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a sol·licitar informació, contactar, subscriure’s als butlletins i/o realitzar operacions comercials o mercantils amb VINICOLA VILANOVINA, S.L. No facilitar les dades personals o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de dur a terme les sol·licituds realitzades per l’interessat o subscriure’s als butlletins.

 1. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES

Les dades que es sol·liciten en tot moment són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la que es recullen. Com Usuari certifica que totes les dades que enviï o proporcioni a través dels formularis són certes, veraces i pertinents per a la finalitat que han estat sol·licitades. En funció del formulari o apartat al que accedeixi, la informació que proporcioni s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació:

 1. Les que particularment s’indiquin en cada una de les pàgines on aparegui el formulari electrònic de registre, contacte, consulta o similar.
 2. Atendre les sol·licituds i informar sobre els serveis, encàrrecs o qualsevol petició que realitzi a través de qualsevol de les formes de contacte del lloc Web.
 3. Facilitar a l’Usuari la subscripció a les publicacions, notícies periòdiques.
 4. Donar-se d’alta als serveis.
 5. Poder elaborar estadístiques amb finalitats comercials.
 6. Enviar comunicacions comercials pròpies relacionades amb els productes, serveis, novetats i/o promocions, a través de qualsevol mitjà electrònic, postal i/o telefònic, així com d’empreses que col·laborin amb VINICOLA VILANOVINA, S.L. Aquests tercers mai tindran accés a les dades personals i aquestes comunicacions sempre seran sobre productes i serveis relacionats amb el sector.
 7. Facilitar el fer-se seguidor dels perfils de VINICOLA VILANOVINA, S.L. a les xarxes socials que enllacen en el lloc Web. Cal que tingui present que, el tractament de les dades personals, dins l’entorn d’aquestes xarxes socials, es regirà per les polítiques de privadesa d’aquestes, de manera que l’exercici de drets per part de VINICOLA VILANOVINA, S.L. quedarà limitat a aquells que permeti la xarxa social de la que es tracti, per aquest motiu, recomanem que, abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials, revisi les condicions d’ús i polítiques de privadesa de les mateixes.

 

 1. CONFIDENCIALITAT, CONSERVACIÓ I CESSIÓ DE DADES

Les dades seran tractades amb la mateixa confidencialitat per tots els col·laboradors o empleats en qualsevol fase dels serveis que es presten, sent les dades usades exclusivament amb les finalitats que se li han indicat anteriorment.

Les dades seran conservades durant el termini imprescindible per a dur a terme l’encàrrec encomanat, així com per a complir amb la legislació vigent. En el cas d’acceptar rebre comunicacions comercials de VINICOLA VILANOVINA, S.L., les dades seran conservades mentre no es sol·liciti la cancel·lació.

VINICOLA VILANOVINA, S.L., garanteix que les dades no seran cedides ni comunicades a cap tercer, excepte en els casos legalment previstos i en el cas de que la cessió es trobi emparada per les lleis, o bé sigui imprescindible per a complir el servei sol·licitat i/o contractat. En el cas de cedir les dades fora d’aquests supòsits es sol·licitarà l’autorització expressament.

No es realitzen transferències internacionals de dades fora de la Unió Europea.

 1. INCORPORACIÓ DE DADES DE TERCERS

En el cas de que faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, declara que ha estat autoritzat per aquestes persones per facilitar les dades, i que les ha informat abans, de tot el que recull aquesta Política de Privadesa, especialment de les dades de VINICOLA VILANOVINA, S.L. i de com exercir els drets sobre el tractament de les dades. VINICOLA VILANOVINA, S.L., no assumeix cap responsabilitat sobre les dades d’aquests tercers que proporcioni, sent de l’Usuari l’exclusiva responsabilitat de disposar de l’autorització dels titulars i proporcionar-los la informació necessària sobre el tractament de les dades.

 1. EXERCICI DE DRETS

En tot moment, podrà remetre una comunicació per escrit al domicili social de VINICOLA VILANOVINA, S.L., o al correu electrònic que figura al lloc Web, per exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, així com la limitació o oposició. Haurà d’incloure una fotocòpia del DNI o d’un altre document que permeti la identificació.

Els drets que pot exercir són els següents:

 1. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de dades, així com la limitació o oposició al tractament d’aquestes.
 2. Dret a realitzar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si es considera oportú.
 3. Dret a donar-se de baixa en els serveis de subscripció, enviant un correu electrònic a: info@elcanceller.com indicant en la sol·licitud: BAIXA SUBSCRIPCIÓ.
 4. Dret a revocar el consentiment prestat per al tractament de les dades en qualsevol moment sempre que sigui possible. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

 

 1. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

Marcant les caselles d’acceptació obligatòria de la “Política de Privadesa” i “Avís Legal” i efectuant l’entrada de dades en els formularis, l’Usuari accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les dades són necessàries per atendre la petició, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant, i per tant, consentint el tractament de les dades per part de VINICOLA VILANOVINA, S.L., en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privadesa.

 1. MESURES DE SEGURETAT

VINICOLA VILANOVINA, S.L. ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals que proporcioni. Evitant així la seva alteració, pèrdua, tractaments o accessos no autoritzats. Malgrat tot, l’Usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són segures al cent per cent.

 1. MODIFICACIONS DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA

VINICOLA VILANOVINA, S.L. pot alterar la present política de privadesa per adaptar-la a les modificacions que es produeixin pels canvis legislatius que vagin apareixent i afectin a les polítiques recollides en aquest document. Per tant, recomanem que es revisi periòdicament, així com que es posi en contacte amb VINICOLA VILANOVINA, S.L. davant qualsevol tipus de dubte o incidència al correu electrònic: info@elcanceller.com o a l’adreça i telèfons de contacte que figuren al lloc Web.